rozšířené vyhledávání
MŠ Luže
Mateřská škola Luže

KONTAKT:

Mateřská škola, Luže,
okres Chrudim, Družstevní 366
Luže 538 54

+420 737 215 595 (mob.)
+420 469 671 258 (omlouvání)
+420 736 475 898 (omlouvání ŠJ)

Zřizovatel

Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách včetně hygienických pravidel pro období do konce školního roku 2019/2020


Mateřská škola, Luže, okres Chrudim vydává tento soubor hygienických pravidel a doporučení pro zákonné zástupce zapsaných dětí. 

Provoz mateřské školy obnoven 11. 05. 2020. Provozní doba 6.15 – 16.15.

Zákonní zástupci jsou povinni řídit se pravidly vyplývající z dokumentu, vydaného MŠMT a stanovenými provozními podmínkami MŠ Luže vztahující se na dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. 

Při prvním vstupu do školy zákonný zástupce dítěte vyplní „Čestné prohlášení“, které obsahuje:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u svého dítěte (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Vzor Čestného prohlášení je k nahlédnutí či ke stažení v dolní části tohoto dokumentu.

Hygienická pravidla:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouškou.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 •  Doprovod dítěte do mateřské školy zajistí pouze jeden člen z rodiny.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

 • Před vstupem do prostor mateřské školy doporučujeme vydezinfikovat ruce nabízenou dezinfekcí.
 • Minimalizujte velké shromažďování osob před školou;  před školou dodržujte odstupy  2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby včetně dětí nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Po převléknutí dítěte zabalte dětskou roušku do plastového sáčku.
 • Do šaten MŠ vcházejte s dítětem až po kontrole šatny /nahlédnutí oknem/. Pokud se v šatně pohybují osoby ze dvou rodin /dítě a jeho doprovod/, musím vyčkat venku. Maximální počet osob v šatně je povolen na čtyři.

V prostorách mateřské školy:

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména přestrojení dítěte, předání, vyzvednutí dítěte). 
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Obecná pravidla a doporučení po dobu trvání epidemiologických opatření

 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota), dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu
 • dítě osobně předejte pedagogovi – v této epidemiologické situaci nelze připustit, aby dítě vešlo do třídy samo / k přivolání uč. použijte zvonek v šatně/
 • zabraňte nošení hraček z domova
 • zákonný zástupce dohlíží na správnou respirační hygienou dítěte ( smrkat do kapesníků, kýchat do kapesníku popř.rukávu nebo zakrýt ústa rukou)
 • doporučujeme zákonným zástupcům, aby svým dětem pobyt v mateřské škole omezili na nezbytně nutnou dobu
 • omezte dětské ošacení v šatnových poličkách, nadbytečné svršky odnášejte domů, náhradní oblečení vložte do igelitové tašky a zavěste na háček
 • do čistého sáčku s označením „čistá“ uložte jeden kus dětské roušky a umístěte do šatnové skříňky pro případ nouze

Mateřská škola pro vaše děti zajistí:

 • výchovně vzdělávací činnost po celou dobu pobytu v MŠ
 • celodenní školní stravování
 • relaxační pobyt na zahradě MŠ
 •  hygienické podmínky – časté mytí rukou tekutým mýdlem, osušení jednorázovými utěrkami,
 • zdravý odpočinek ve větrané ložnici, dezinfekci hraček, povrchů, hygienických zařízení, časté větrání vnitřních prostor MŠ, pravidelný denní úklid místností, kde se děti pohybují

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání

 • stravné na měsíc květen bude uhrazeno z přeplatku za měsíc duben, kdy byla platba inkasována, ale vystravována nebyla z důvodu uzavření školy
 • informujte se u vedoucí školní jídelny o stavu vašeho konta (případné přeplatky či nedoplatky)
 • rodiče čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou a jejichž děti dočasně nemohou navštěvovat MŠ nebudou platit školné
 • pokud se zaměstnaný rodič rozhodne neposílat své dítě do MŠ, musí si podat  „Žádost o snížení úplaty“ z důvodu nahlášené celoměsíční absence, a tím pádem se sníží úplata na 200,- Kč (vzor tiskopisu Žádosti o snížení úplaty je k dispozici ke stažení v dolní části tohoto dokumentu)
 • za docházející děti se bude úplata v období květen  2020 až červenec  2020 pohybovat v obvyklé částce tj. 370,- Kč
 • za srpen 2020 po dobu prázdninového přerušení provozu se úplata nevybírá
Soubory ke stažení:
 1. Čestné prohlášení
 2. Žádost o snížení úplaty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
1
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/12 °C
úterý 21. 5. zataženo 22/12 °C
středa 22. 5. slabý déšť 19/11 °C

O škole

Naše mateřská škola leží téměř ve středu obce pod skvostným kostelem Na Chlumku obklopená spoustou zeleně z nedalekého parku.

Trojtřídní mateřská škola zahájila provoz v roce 1976. Jedná se o typizovanou patrovou budovu, stěžejní je zde přízemí, kde se nacházejí herny, šatny, umývárny, chodby , kuchyně, administrativní a provozní prostory. V prvním patře jsou pouze ložnice, určené k odpočinku dětí a v dopoledních hodinách k pohybovým aktivitám. Od školního roku 2012-2013 byla mateřská škola rozšířena o další třídu, která vznikla rekonstrukcí přilehlých částí hlavní budovy. V současné době provozuje MŠ čtyři třídy s kapacitou 106 dětí.

Ke škole patří krásná prostorná zahrada s tělocvičným zařízením, pískovišti, ovocnými stromy a koutky pro hry.

Evropská unie